Вадене на мъдреци

В Дентисимо дентал дизайн осъществяваме сложни екстракции на мъдреци с лицевочелюстен хирург. Прилагаме специална упойка, която гарантира нетравматично вадене и абсолютен комфорт за пациента.