Пломбите-композитни или порцеланови?

Пломбите-композитни или порцеланови?

Металокерамиката и особено чистата керамикa (безметалната керамика) се наложиха в естетичната стоматология през последните десетилетия благодарение на своята висока естетика, с дълготрайността и устойчивостта на цвета и формата. Сред недостатъците на тази технология са обширното и значително изпиляване на зъба и високата цена. Много често под металокерамичната корона се налага умъртвяване на зъба, което води до допълнителна загуба на зъбна тъкан, а по-късно и отслабване на зъба. Реставрациите или изграждането на малко или много разрушени зъби с нано-композит съществено конкурира керамичните и металокерамичните конструкции благодарение на съществените си предимства:

Да сравним с композита

Предимства на композита: не изисква лабораторен етап, което елиминира грешки в предаването на информация. Предлага много добра естетика, която зависи от времето, необходимо за реставрацията на зъба. Колкото повече време отделите на реставрацията с композит, толкова по-красив е резултатът. Процедурата по реставрирането на зъба е доста сложна и трудоемка. Последното особено важи за художествените реставрации, които се правят при много по-трудната влажна среда в устата, при ограничено осветление на работното поле, спрямо  улеснените условия в зъботехническата лаборатория, където се правят короните, мостовете и фасетите.

Адхезивната технология за съединение на композита със зъбната тъкан укрепва зъба. Виталните (живи) зъби си остават живи. Едно от преимуществата на композита е, че позволява поправки с времето, които не могат да се осъществят при короните и мостовете.

  1. Реставрацията с композит като процедура на слепване на композита с тъканите на зъба осигурява здравина и еластичност, близка до тези на естествения зъб.
  2. Зъбът остава жив.
  3. Перфектна естетика, конкурираща керамичните конструкции, но без да се отнемат безвъзвратно здрави зъбни тъкани, както е необходимо при керамичните и металокерамичните конструкции.
  4. Голямо предимство на композита обаче си остава възможността за поправяне и корекции след известен период, без да се налага цялостна замяна както при керамичните и изцяло керамичните мостове и корони.

 

Фотополимерна пломба, реставрация, художествена реставрация

Фотополимерна пломба - Това е широко известно понятие. Най-ниското ниво на зъбна реставрация: евтина, изисква малко време за работа около 30 мин.; със средна до ниска естетичност, но все пак по-добра от тази на амалгамата, сравнително малка трайност в устата. С времето пломбата се свива и допуска просмукване на слюнка в микропроцепа между пломбата и зъба. С годините тази влажна среда подкопава пломбите, а това налага периодичната им подмяна, за да не се увреди самият зъб.

Реставрация - Реставрацията е възстановяване на зъбните тъкани при по-съществена загуба на такива, т.е. при загуба на опорни структури на короната. За реставрация се използва композит. Процедурата може да се осъществи само от специално подготвен стоматолог и изисква дълъг и прецизен процес на работа.

Художествена реставрация - Художествената реставрация е възстановяване на тъканите на зъба в естетическите параметри на зъба. Процедурата може да се осъществи само от тясно специализиран стоматолог, изисква неограничено време за работа, а резултатите се отличават с ексклузивност. Художествената реставрация се основава на принципа на мимикрията, т.е. създаване на изкуствена структура, която силно наподобява естествената. Тази технология позволява възстановяването не само на формата и функцията на зъба, но и предаването на неговата вътрешна структура по отношение на прозрачност, както и на плавния цветови преход от шийката към режещия край. В същото време се възстановява и микрорелефът на зъбната повърхност. Повече тук.

Параметри Пломба Реставрация Художествена реставрация
Време за изработка 20-30 мин. 60 мин. без лимит на времето, ако се наложи и цял ден
Необходими умения от страна на стоматолога Достъпна за изпълнение от всеки стоматолог: еднослойна техника Специална подготовка: 2-3 слойна техника Ексклузивна реставрация, излизане от рамките на стандарта, авторско изпълнение - както при художественото изпълнение на една картина. 3-4 слойна техника
Ниво комунално специализирано авторство, ексклузивност
Заплащане стандартно (цени от 80лв)
Според времето, часовете (цени от 150лв на час)
Заплащане за ексклузивност (цени между 600 и 1000 лв, а понякога и повече)

Повече за цените може да видите тук.

 

DISCLAIMER:  Използването на текста, части от него или снимков материал без съгласието на д-р Павлина Христова, ще се счита за нарушение на Закона за авторското право .