Оборудване

Оборудване

Снимка 1. Автоклав – единственият сертифициран и признат в ЕU апарат за стерилизация


Снимка 2. Утразвукова ваничка за ензимно измиване на инструментите преди стерилизация


Снимка 3. Фотоапарат


Снимка 4. Интраорална камера


Снимка 5. Увеличителни очила