Пломби от порцелан

Пломби от порцелан

Инлей, Овърлей, Онлей – лабораторно изработени керамични пломби

Вече е напълно възможно пломбите за бъдат "невидими", т.е., да се слеят с останалата част на зъба и да бъдат трайни повече от 15 години.

Въпреки че композитните фотополимерни пломби почти напълно изместиха старите неесетични амалгами, те не можаха да достигнат трайността на амалгамите, която е повече от 15 години. В този аспект нито амалгамата, нито композитните пломби успяват да достигнат желанията на пациентa за дълготрайност и естетичност едновременно.

Ако фотополимерните пломби не са направени с платно, изолиращо зъба от слюнката, наличието на микропроцеп (просмукване) между пломбата и зъба е неизбежно. Това означава, че слюнката и бактериите в нея ще проникнат през този процеп и това ще доведе до кариес под пломбата.

Предимства на лабораторните пломби от чист порцелан-инлей, оверлей, онлей, последен 'писък' в тенденцците на естетичната стоматология

  1. Абсолютно са избегнати недостатъците на композитните фотополимерни пломби като свиване при полимеризация и микропросмукване на слюнка и бактерии.
  2. Трайност над 15 години.
  3. Тъй като се изработват в лаборатория (индиректно), могат абсолютно да се слеят по цвят и форма с останалата част на зъба.

 

Недостатъци:

  1. Предполагат повече посещения отколкото за обикновена директна композитна или амалгамена пломба.
  2. Висока цена: до 5-10 пъти по-висока от цената на директните композитни бели пломби.
  3. Изискват изключителна прецизност при работа, know-how на зъболекаря и топ лаборатория.

 

 

DISCLAIMER:  Използването на текста, части от него или снимков материал без съгласието на д-р Павлина Христова, ще се счита за нарушение на Закона за авторското право .