Циркониеви корони

Циркониеви корони

За съжаление изкуствените зъби си личат от пръв поглед. Но нали не се вижда от самолет… Този проблем е сред приоритетите на съвременната естетична стоматология, която внедрява все по-нови материали и технологии. Така естетиката на короните, мостовете и фасетите постепенно се подобрява.

Когато си поставяте корона или мост, вие изисквате те да бъдат красиви, стабилни и трайни. И най-важното: добре поносими за вашия организъм. Тези изисквания могат да бъдат постигнати в голяма степен чрез високофункционалната безметална керамика от циркониев оксид.

Коронките и мостовете, изработени от този материал, се доближават в задоволително отношение до естествените зъби, понасят се много добре и са много здрави. Циркониевият оксид се произвежда от естествени суровини и е известен още като керамичната стомана.

Авангардният материал има много привърженици сред стоматолозите и техните пациенти, защото е достатъчно естетичен (с по-добра прозрачност от металокерамиката) , безметален и добре поносим, дълготраен и устойчив. Той предпазва естествените зъбни тъкани и е изпитан успешно при десетки хиляди пациенти.

 

 

DISCLAIMER:  Използването на текста, части от него или снимков материал без съгласието на д-р Павлина Христова, ще се счита за нарушение на Закона за авторското право .