Корекция на абразия

Дъвкателно натоварване на зъбите

Какво да правим при износване на зъбите?

Нормално е зъбите да се износват по 1 микрон на година. Всяко по-бързо износване се смята за патологично. Намаляването на височината на зъба води до промяна в съотношението и с ширината му, като по този начин става причина за отдръпване и оголване на венеца, както и за различни шиечни кариеси и други дефекти. 

Износването почти винаги засяга всички зъби в една или друга степен. Това обаче може да диагностицира категорично единствено зъболекарят. Само той може да прецени дали се налага възстановяване на снижената захапка, или с други думи – дъвкателните повърхности на всички зъби трябва да се повдигнат до първоначалната им анатомична височина. Което автоматично означава подмяна на всички стари изтрити пломби с композитни или керемачни такива, възпроизвеждащи съвсем точно зъбната анатомия.

 

Вариантът при предните зъби е да се направи удължаване с композит или с керамични фасети. В случай, че имате корони на зъбите, те също би трябвало да се подменят с нови, съответстващи на новата захапка.

При начални форми на изтриване на зъбите, обикновено се пристъпва към покриването им с флуорни лакове, наслагване на композитен материал. Средното износване и изтриване на зъбите често налага повдигане на захапката или удължване на фронталните зъби с композит или фасети.

Само при много напреднали и крайни форми на изтриване, типични за напредналата възраст, може да се наложи корекция с корони. Важно, при какъвто и да било тип коригиране при износване на зъбите, е то да става винаги двустранно и на всички зъби.

Най-честите причини за изтривания на зъбите

  • Прекомерно дъвкателно налягане, скърцане и стискане на зъби - сериозен проблем, за решаването на който е редно да се обърнете към стоматолог за изработване на т.нар. защитна капа (шина) на зъбите, която да носите нощем или понякога денем. Ефектът зависи в голяма степен от готовността на пациента да съдейства на своя дентален специалист и да подхожда отговорно към своето лечение – той трябва стриктно да носи шината. Върху този проблем действат благоприятно релаксиращите масажи, иглотерапията и хомеопатията.  Съвет: Редуцирайте стреса и негативните емоции. 

  • Неправилна захапка - пломби и корони с лошо моделирани дъвкателни повърхности на задните зъби създават травматично взаимодействие на срещуположните зъби. Това предизвиква натоварване и прекомерно износване на цели групи зъби. Те се изтриват, намаляват дължината си, а венецът се отдръпва и ги оголва. А до появата на шиечни кариеси и клиновидни дефекти на тези зъби след това, крачката е много малка.

  • Изкривявания на гръбначния стълб - звучи странно, но изкривяванията на гръбначния стълб на една страна водят до повишено изтриване на зъбите вляво и вдясно. Съвет: При подобен проблем, към стоматологичното лечение задължително трябва да се прибавят процедури, назначени от компетентен кинезитерапевт.

Цена на лечение на абразията:

DISCLAIMER: Използването на текста, части от него или снимков материал с логото на Dentissimo Dental Design без съгласието на д-р Павлина Христова, ще се счита за нарушение на Закона за авторското право.

Последни публикации:

© 2018 Dentissimo Dental Design. Всички права запазени. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon