Оборудване

Снимка 1. Автоклав – единственият сертифициран и признат в ЕU апарат за стерилизация

Снимка 3. Утразвукова ваничка за ензимно измиване на инструментите преди стерилизация

Снимка 2. Фотоапарат

Снимка 4. Интраорална камера

Снимка 5. Увеличителни очила

© 2018 Dentissimo Dental Design. Всички права запазени. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon