Пропорции властват в „архитектурата“ за зъбите

Има ли обективен критерий за красотата на човешкото лице? Едва през 12 в. Леонардо Фибоначи дава математическото й изражение (чрез формула), известно като „златното сечение”. Златното сечение се открива навсякъде в природата – във формата на раковините, броя на венчелистчетата на цветята и разбира се, в пропорциите на красивото човешкото лице. Естетичната стоматология го прилага широко за коригиране на усмивката.


Линия на устните


Нормално е при покой зъбите от горна и долна челюст да не се докосват. При такава конфигурация линията на устните разделя долната трета на лицето в съответствие със златното сечение. Разстоянието между долната част на носа и брадичката е разделено от устната линия на две части, които са в „златното съотношение”. Снимките ясно показват как златното сечение може да се използва при определяне дължината на предните зъби при протезиране.


Ширина на зъбната дъга, видима при усмивка


Снимки на различни усмивки показват, че зъбите не достигат до устния ъгъл, тъй като не са разположени в права линия, а в парабола. При това положение се обособява зона на „неутралност”, доста различна за различните усмивки. При т.нар. тесни усмивки тя е тъмна, а при широките се виждат и по-задно разположените зъби. Тази зона лежи между зъбната дъга и ъгъла на устата при усмивка. Между двете зони на „неутралност” се намира предният естетичен сегмент. Той е в съотношение със зоната на „неутралност”, което отговаря на златното сечение.


На снимката е показано приложението на диагностичната решетка, която се основава на принципите на златното сечение. Решетката достига ъгъла на устата. Имаме визуално представяне на това как предните осем зъба са в „златни пропорции” спрямо ширината на усмивката (от единия устен ъгъл до другия).


Златният правоъгълник на зъбната естетика


Зъболекарите намират пропорциите на централния резец за много красиви и хармонични, въпреки че дълго време не е открита връзка със златното сечение. Обяснението на това явление беше изнамерено от американския пластичен хирург д-р Стефан Маркварт, който установява, че височината на централния резец е в златно съотношение с ширината на двата централни резеца, както е показано по-долу:
Правоъгълникът се определя от сборната ширина на централните резци отнесена към височината им. Благодарение на това откритие днес денталните лекари разполагат с отлично решение на множество естетични проблеми, и то без проява на субективизъм.


За стоматолозите е голямо удобство да определят златния правоъгълник, след което да използват диагностичната решетка за потвърждение на данните. При припокриване на резултатите се постига оптимална естетика. Докато диагностичната решетка показва съотношенията между осемте предни зъба, то златният правоъгълник потвърждава ширината на централните резци, съотнесена към тяхната височина. В ситуациите, при които се налага затварянето на разстояния между зъбите с помощта на корони, фасети или директни художествени възстановявания, комбинацията от използването на двата метода потвърждава съответното естетично решение на проблема за естествен и привлекателен вид на усмивката.


DISCLAIMER: Всички снимки с логото на Dentissimo Dental Design в тази статия са клинични случаи на д-р Павлина Христова. Използването на статията, части от нея или снимков материал без съгласието на автора, ще се счита за нарушение на Закона за авторското право .

© 2018 Dentissimo Dental Design. Всички права запазени. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon