Правила за добра практика

Десет божи заповеди за оптимални резултати при гарантирана безопасност

 1. Стоматологът дискутира и обяснява на достъпен език същността на лечението, прогнозира приблизителното времетраене на лечението и предоставя няколко възможности.

 2. Стоматологът Ви запознава със стерилизационната техника на практиката. Практиката разполага с автоклав единствения признат от EU уред за стерилизация. Практиката разполага и с ултразвукова вана. за ензимно почистване на инструментите преди стерилизация – изрично условие за успешна стерилизация. Всички инструменти са индивидуално опаковани. Винаги се изпoлзват ръкавици и маски за него и персонала.

 3. Стоматологът работи с увеличителни очила за минимално инвазивни методи.

 4. Стоматологът прави дигитални снимки за документиране на вашия случай.

 5. Стоматологът ви използва кофердам почти винаги и особено при ендодонтско лечение.

 6. Добрата корона се познaва по това, че при прекарване на конец за зъби (зъбен флос) пространствата между зъбите са достъпни за почистване с конец за зъби, т.е. не са блокирани, зъбният конец (флос) влиза с известно напрежение с "клик"-звук, флосът не се разкъсва и венецът на зъба не кърви. 

 7. Стоматологът работи в тясно сътрудничество със зъботехническата лаборатория и заедно изготвят лечебния план.

 8. При сложни случаи стоматологът прави план и диагностика на предварително отлети гипсови модели.

 9. При ортодонтско лечение задължително се прави анализ на гипсови модели и рентгенови и фотоснимки за поставяне на диагнозата и определяне плана на лечението.​

 10. Вашият стоматолог документира всички етапи от лечението със специализиран цифров дигитален фотоапарат  или интраорална камера.

Гаранции

Въпреки че според Световната здравна организация в нито една област на медицината не може да бъдат издавани гаранции поради естеството на работата с живия организъм, ние в Дентисимо все пак даваме прогноза за трайността на нашите конструкции. Всички конструкции, които правим - корони, мостове, реставрации и фасети получават от 3- 5 годишна гаранция. За да получи тази гаранция обаче, пациентът трябва задължително да се явява на 6-месечен контролен преглед, както и да се придържат към специално предписани правила и средства за устна хигиена. В противен случай гаранцията се губи. Успешното лечение на ендодонтски лекуваните зъби със съвременните методи се е увеличила  5-6 пъти в сравнение с остарелите ендодонтски методи. И въпреки това на тези зъби не са дава гаранция. Защото при всяко следващо релечение (лекуване наново на канала заради инфекция в него) процентът на успех пропорционално намалява до 40-50%.

© 2018 Dentissimo Dental Design. Всички права запазени. 

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon